(7)

(1)

Rus ch, Grand CH, KS-1, T-1 Tsiliya

Russia
(RKF0009838)


Born: 10/28/1991Owner: Sokolova T.S.
KS-1, USSR CH Faraon Dato Komzha ; Komsha
Korana
Uriadna KS-1 Amur
Rusanna ; Ry-Sanna
KS-1 Paysa Zurhan Alash
Dinara
Created with Kavkazskaya Ovcharka Pedigree http://ko.ovcharka.nu 10/19/2018


Link to pedigree: http://co.ovcharka.nu/ko/kopedigree.nsf/l3vy/518349793CE6FAA4C1256FCB0066DEF2


File Attachment Icon
tsiliya.jpg